NL FR EN

Vraag ,zo mogelijk, huisbezoeken aan, 's morgens tussen 8u en 10u, op de praktijklijn 02/ 460 44 76

De huisbezoeken gebeuren volgens de graad van urgentie en de logica van de huisbezoekronde.

Indien het mogelijk is, komt de arts van uw keuze. Is de oproep dringend, dan komt de arts die zich het snelste kan vrijmaken.

Vraag enkel een huisbezoek aan als u niet naar de praktijk kan komen! Huisbezoeken zijn bestemd voor patienten die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen (minder mobiele of zwaar zieke patienten).

Bovendien gebeurt het onderzoek op consultatie in betere omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke en adequate apparatuur bij de hand.