NL FR EN

Consultaties

 • Afspraken voor een consultatie kan u alle weekdagen maken, bij voorkeur online (enkel mogelijk voor patienten met een medisch dossier in onze praktijk). We raadplegen vanaf 8u t.e.m.19u.
 • Komt u met 2 of meer personen, maak dan ook meerdere afspraken !
 • Ook willen we het tijdschema van de afspraken zo veel mogelijk respecteren, daarom willen we vragen:
  • bespreek op raadpleging slechts één of maximum 2 problemen;
  • voorziet U een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep of een gynaecologisch onderzoek, vermeld dit dan bij aanvraag (reden van consult), zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.
  • uw raadpleging kan u vlotter laten verlopen door vooraf een paar zaken op een briefje te schrijven en vooraf te kijken welke chronische medicatie u nodig heeft.
 • Door een spoedgeval of een gesprek over een ernstig probleem kan een raadpleging wel eens uitlopen. Daarvoor vragen wij uw begrip.
 • Komt u op raadpleging voor een bloed- en/of urineonderzoek  , voorzie steeds een vignetje of klevertje van het ziekenfonds !!!
 • voor het aanmaken van uw globaal medisch dossier  hebben we je identiteitskaart nodig!

Wachtdienst en urgenties

 • Voor spoedeisende hulp kan u uiteraard altijd bellen op het nummer 02/460 44 76 op weekdagen tussen 8u en 19u.
 • Bij levensbedreigende situaties belt u best ook de 112 voor dringende hulpverlening. De hulpdiensten en uw huisarts kunnen beiden aanvullende hulp bieden.
 • Wachtdiensten
  • weekwachten ( van 19u tot 8u) : tijdens de week wordt u op ons antwoordapparaat doorverwezen naar de huisarts van wacht
  • weekendwachten ( van vrijdag 19u t.e.m maandag 8u) : bel naar onze praktijklijn of naar het centraal oproepnummer 02/4613505 voor de huisarts van wacht

Voorschriften, attesten en formulieren

Medische attesten voor afwezigheid maken steeds deel uit van een consultatie. Wij mogen alleen attesten voorschrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag enkel wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

De huisarts levert tijdens de raadpleging voldoende voorschriften voor een chronische behandeling af. Let er steeds op dat u over voldoende medicatie beschikt tot het volgende geplande consult. Maak dus steeds een afspraak voor nieuwe voorschriften: deze afspraak  gaat immers steeds gepaard met een klinische controle. Enkel in uitzonderlijke en dringende gevallen kan een voorschrift afgeleverd worden via ons klein balietje in de inkomhal.

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom kan dit uitsluitend tijdens een raadpleging gebeuren ! Alleen op deze manier beschikken we over de nodige tijd en de juiste informatie om de formulieren correct in te vullen,  en zo blijft het medisch dossier actueel.


Telefonische inlichtingen en het opvragen van resultaten

Telefonische inlichtingen of dringende uitslagen van bepaalde bijkomende onderzoeken worden bij voorkeur op voorbehouden tijdstippen meegedeeld,  namelijk elke avond van de week tussen 17u en 19u. 


Globaal Medisch dossier (GMD)

Wij nodigen u uit om een globaal medisch dossier te openen op de praktijk bij de arts van uw keuze. Door dit initiatief vertrouwt u het beheer van uw medische gegevens toe aan de huisarts. Op deze manier blijven de medische gegevens 'up to date' en gecentraliseerd en worden deze gegevens optimaal gebruikt bij doorverwijzing naar de specialist of bij het aanvragen van bijkomende onderzoeken.

Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen regelt de huisarts dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met uw mutualiteit. Breng hiervoor uw identiteitskaart mee !!!!

Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien een verhoogde terugbetaling van de mutualiteit voor uw consultaties en huisbezoeken.

N.B. U kan een GMD openen bij éénder welke arts van onze duopraktijk, u geniet van dezelfde rechten bij beide artsen!