NL FR

Het secretariaat is bereikbaar van 8u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00, van maandag tot vrijdag op het nummer 02/460.44.76. Je kan er terecht voor het maken van een afspraak of voor inlichtingen. Het is ook mogelijk ons via e-mail te bereiken op eb.socidem@ofni

Consultaties

 • Afspraken voor een consultatie maak je  bij voorkeur online (enkel mogelijk voor patienten met een medisch dossier in onze praktijk) of telefonisch tijdens de openingsuren van het secretariaat. 
 • Huisbezoeken vraag je aan via het secratariaat. We doen alleen huisbezoeken wanneer de patient zich niet kan verplaatsen!
 • Wens je nog een consultatie of huisbezoek voor de dag zelf, bel dan tijdig, bij voorkeur voor 10u00.
 • Kom je met 2 of meer personen, maak dan ook meerdere afspraken !
 • Ook willen we het tijdschema van de afspraken zo veel mogelijk respecteren, daarom willen we vragen:
  • bespreek op raadpleging slechts één of maximum 2 problemen;
  • voorzie je een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep of onderzoek, vermeld dit dan bij aanvraag (reden van consult), zodat we met de tijdsduur ervan rekening kunnen houden.
  • de  raadpleging kan je vlotter laten verlopen door vooraf een paar zaken op een briefje te schrijven en vooraf te kijken welke chronische medicatie je nodig heeft.
 • Door een spoedgeval of een gesprek over een ernstig probleem kan een raadpleging wel eens uitlopen. Daarvoor vragen wij uw begrip.
 • voor het aanmaken van uw globaal medisch dossier  hebben we je identiteitskaart nodig!

Wachtdienst en urgenties

 • Voor dringende hulp kan je ons uiteraard steeds bereiken op het nummer  02/460.44.76, op weekdagen tussen 8u en 19u.
 • Bij levensbedreigende situaties bel je best eerst de 112 voor dringende hulpverlening. 
 • Wachtdiensten
  • weekwachten ( van 19u tot 8u) : tijdens de week wordt u via telefoon doorverwezen naar de huisarts van wacht
  • weekendwachten ( van vrijdag 19u t.e.m maandag 8u) : via het nummer 1733 contacteert u de wachtpost van Merchtem

Voorschriften, attesten en formulieren

Medische attesten voor afwezigheid maken steeds deel uit van een consultatie. Wij mogen alleen attesten voorschrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag enkel wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

De huisarts levert tijdens de raadpleging voldoende voorschriften voor een chronische behandeling af. Let er steeds op dat u over voldoende medicatie beschikt tot het volgende geplande consult. Maak dus steeds een afspraak voor nieuwe voorschriften: deze afspraak  gaat immers steeds gepaard met een klinische controle. Enkel in uitzonderlijke en dringende gevallen kan een voorschrift afgeleverd worden na telefonisch consult.

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom kan dit uitsluitend tijdens een raadpleging gebeuren ! Alleen op deze manier beschikken we over de nodige tijd en de juiste informatie om de formulieren correct in te vullen.Globaal Medisch dossier (GMD)

Wij vragen u om een globaal medisch dossier te openen op de praktijk bij de arts van uw keuze; breng hiervoor uw identiteitskaart mee ! Hierdoor vertrouwt u het beheer van uw medische gegevens toe aan de huisarts. Op deze manier blijven de medische gegevens 'up to date' en gecentraliseerd en worden deze gegevens optimaal gebruikt bij doorverwijzing naar de specialist of bij het aanvragen van bijkomende onderzoeken.

Het GMD is gratis. Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien een verhoogde terugbetaling van de mutualiteit. 

N.B. U kan een GMD openen bij éénder welke arts van onze praktijk, u geniet van dezelfde rechten bij alle artsen!


Nuttige links en telefoonnummers


Anonieme Alcoholisten

03 239 14 15


Antigifcentrum

070 245 245


Brandwondencentrum

02 268 62 00


ChildFocus

11 6000


Druglijn

078 15 10 20


Noodnummer

112

 
Kankerfoon

0800 15 800


Politie

101


Rode Kruis

105


Zelfmoordpreventie

0800 32 123


Apotheker van wacht


https://www.apotheek.be/

Wachtdienst Merchtem (weekend) 1733